Назад до Invisalign

Crowding - Гъсто подредени зъби

Crowding - Гъсто подредени зъби

Spacing - Редки зъби

Spacing - Редки зъби

Deep Bite + Class II - Дълбока захапка + Дистална захапка

Deep Bite + Class II - Дълбока захапка + Дистална захапка

Deep Bite + Class I - Дълбока захапка и правилно развити челюсти

Deep Bite + Class I - Дълбока захапка и правилно развити челюсти

Deep Bite + Class II div 1 - Дълбока захапка + дистална захапка и фронтални горни зъби, наклонени напред

Deep Bite + Class II div 1 - Дълбока захапка + дистална захапка и фронтални горни зъби, наклонени напред

Class III + Mandibular Shift + Deep Bite - Псевдо клас III + Дълбока захапка

Class III + Mandibular Shift + Deep Bite - Псевдо клас III + Дълбока захапка

Hypodontia - Хиподонтия

Hypodontia - Хиподонтия

Hyperodontia - Свръхбройни зъби

Cross bite - Кръстосана захапка

Impacted teeth - Ретинирани зъби

Open bite + Class I - Отворена захапка + Клас I

OPEN BITE + CLASS II - ОТВОРЕНА ЗАХАПКА + КЛАС II

OPEN BITE + CLASS III - ОТВОРЕНА ЗАХАПКА + КЛАС III

Class III - Прогения

media 265
loading...